..:: Original War - Throwback ::..
    |   English
Throwback logo
EULA

UŽIVATELSKÁ DOHODA

15.3.2022
Oddělovač
1. Před instalací produktu, si pozorně přečtěte následující ujednání a podmínky. Toto licenční ujednání je smlouvou mezi Vámi na straně jedné a FreyaGroup, jejími částmi a licenčním partnerem EmersonGames na straně druhé k softwarovému produktu nazvanému 'Throwback', který je modifikací pro hru Original War, a jeho součástí, včetně hostované modifikace zvané 'Příběh Arabů' známý též pod názvem 'Arabian Story' (souhrnně dále jen Throwback). Instalací, zkopírováním či jiným použitím Throwbacku potvrzujete, že jste přečetli toto licenční ujednání a souhlasíte s jeho podmínkami. Pokud nesouhlasíte s podmínkami tohoto licenčního ujednání, neinstalujte ani nepoužívejte Throwback a smažte všechny jeho kopie, které vlastníte.

2. FreyaGroup Vám poskytuje právo používat Throwback, ale zachovává si všechna vlastnická práva na program a jeho kopie. FreyaGroup Vám však uděluje licenci na úpravy a použití zdrojů v souladu s mezinárodní standartou CC BY-NC-SA 4.0 .
To v praxi znamená:
Smíte Throwback šířit prostřednictvím jakéhokoliv média a v jakémkoliv formátu.
Smíte Throwback upravovat nebo slučovat s jiným módem nebo vytvářet odvozený mód na základě Throwbacku, nebo použít zdroje k jiným účelům, za předpokladu že uvedete původní zdroj a takto vzniklý projekt ponese stejnou nebo podobnou licenci jako Throwback, též se takto vzniklý projekt nesmí vydávat nebo se jevit jako Throwback. Throwback ani žádná jeho část nesmí být Vámi využívána pro komerční účely.
Nesmíte pronajímat nebo sublicencovat Throwback, jeho dokumentaci a jeho části.

3. Jste zodpovědní za zabezpečení svého počítače a výsledků, kterých chcete tímto dosáhnout. Souhlasíte s tím, že program budete používat na své vlastní riziko. Throwback je Vám poskytován 'TAK, JAK JE'. Pokud jsou takové záruky legálně přípustné, FreyaGroup a licenční partneři se výslovně zříkají jakýchkoliv záruk a podmínek, psaných či nepsaných, ať už vyjádřených včetně, ale nejen, záruk na prodejnost, způsobilost k některému účelu, nepoškozenost práv třetí strany souvisejících s Throwbackem. FreyaGroup a její licenční partneři nezodpovídají za jakékoliv škody, včetně, ale nejen ztráty dat, chyb či poruchy způsobené FreyaGroupou, licenčními partnery anebo chybou či opomenutím Vaší či jiné osoby. FreyaGroup neposkytuje žádnou záruku na software či hardware použitý či poskytnutý FreyaGroupou ve spojení s programem, kromě záruk výslovně zmíněných dříve.

4. Toto ujednání vstupuje v platnost po instalaci Throwbacku a platí, dokud není zneplatněno FreyaGroupou nebo dokud neporušíte některé z ujednání. Po skončení platnosti se zavazujete smazat všechny kopie Throwbacku ve svém vlastnictví.

Freya Group 2017 Všechna práva vyhrazena.

Doplňující informace:
Stránky Throwbacku - throwback.emersongames.cz
E-mail FreyaGroup - freyagroup@outlook.cz
E-mail EmersonGames - info@emersongames.cz
obsah rám